FPINKA - regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ FPINKA.PL
    I.    OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE ŚCIANKI ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZAPOZNANIA Z REGULAMINEM          ORAZ DO WPISANIA SIĘ NA LISTĘ U OBSŁUGI ŚCIANY.
    II.   OKRYCIA WIERZCHNIE, BUTY ORAZ INNE RZECZY MOŻNA ZOSTAWIAĆ W SZATNI
    III.  FPINKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY POZOSTAWIONE W SZATNI ORAZ NA        TERENIE HALI
    IV.  WEJŚCIE NA HALĘ ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE W OBUWIU ZMIENNYM.
    V.   NA TERENIE OBIEKTU NIE WOLNO SPOŻYWAĆ ALKOHOLU ORAZ PALIĆ PAPIEROSÓW OSOBY BĘDĄCE POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH        BĘDĄ WYPRASZANE Z HALI
    VI.    WSPINAMY SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
    VII.    POCZĄTKUJĄCY MAJĄ OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ SIĘ DO OBSŁUGI DYŻURUJĄCEGO NA ŚCIANIE
    VIII.    TYLKO OBSŁUGA DYŻURUJĄCY NA ŚCIANIE MOŻE UCZYĆ ASEKURACJI
    IX.    ASEKURUJĄC PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE -  ZABRANIA SIĘ ASEKURACJI W ODDALENIU OD ŚCIANY ORAZ ZBYT SZYBKIEGO OPUSZCZANIA WSPINAJĄCYCH SIĘ
    X.    DO ASEKURACJI STOSUJEMY SPRZĘT POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIE ATESTY I UŻYWAMY GO ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
    XI.    LINĘ DO UPRZĘŻY MOCUJEMY TYLKO ZA POMOCĄ WĘZŁA ÓSEMKOWEGO
    XII.    DO WSPINANIA Z DOLNĄ ASEKURACJĄ STOSUJEMY WYŁĄCZNIE LINY DYNAMICZNE
    XIII.    NIE WOLNO WSPINAĆ SIĘ ANI ZJEŻDŻAĆ NA LINACH ZACZEPIONYCH O JEDEN PUNKT ASEKURACYJNY
    XIV.    PROSIMY NIE ZAKRĘCAĆ KARABINKÓW STANOWISKOWYCH POD OBCIĄŻENIEM. JEŚLI PO POPROWADZENIU DROGI ZAMIERZASZ ŚCIĄGAĆ LINĘ POZOSTAW KARABINEK STANOWISKOWY ODKRĘCONY.
    XV.    ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA PO WSPINAJĄCĄ SIĘ OSOBĄ
    XVI.    OBOWIĄZUJE ZAKAZ DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ZMIAN W WYPOSAŻENIU ŚCIANY DOTYCZY TO M.IN. ZDEJMOWANIA LUB PRZEWIESZANIA EKSPRESÓW, LIN ORAZ ODKRĘCANIA CHWYTÓW WSPINACZKOWYCH
    XVII.    WSPINANIE NIEPEŁNOLETNICH:
    a.    DZIECI I MŁODZIEŻ PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MOŻE SIĘ WSPINAĆ WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ RODZICÓW PO UPRZEDNIM WYPEŁNIENIU PRZEZ NICH STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA.
    b.    RODZICE PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE DZIECI
    1.    DZIECI PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA MOGĄ SIĘ WSPINAĆ TYLKO POD OPIEKĄ RODZICÓW LUB OBSŁUGI ŚCIANKI. NIE MOGĄ WSPINAĆ SIĘ Z DOLNĄ ASEKURACJĄ ANI ASEKUROWAĆ INNYCH
    2.    MŁODZIEŻ POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA ZA ZGODĄ RODZICÓW MOŻE PRZEJŚĆ SZKOLENIE JAK OSOBA DOROSŁA, A NASTĘPNIE WSPINAĆ SIĘ I ASEKUROWAĆ SAMODZIELNIE ZGODNIE Z REGULAMINEM